Bảng giá tam thất Archive

16 May 2019

Giá bán tam thất bắc tươi khô

Cutamthat.com gửi tới quý khách hàng bảng báo giá tam thất bắc tươi và khô các loại áp dụng từ ngày 01/05/2019. Bảng giá có hiệu lực đến khi có báo giá mới gửi tới quý khách
1 Sep 2017

Giá bán tam thất bắc từ 01/09/2017

Cutamthat.com gửi tới quý khách hàng bảng báo giá tam thất bắc áp dụng từ ngày 01/09/2017. Bảng giá có hiệu lực đến khi có báo giá mới gửi tới quý khách hàng. Tam thất bắc 7
29 Dec 2016

Bảng giá tam thất bắc Hà Giang 01/01/2017

Bảng giá bán tam thất bắc Hà Giang 7 năm tuổi loại 1 Bán tam thất bắc 7 năm tuổi loại 90 củ 1 kg giá 1 triệu/kg Bán tam thất bắc 7 năm tuổi loại 70
7 Jan 2016

Bảng giá tam thất bắc Hà Giang

  Giá bán tam thất khô Hà Giang: Tam thất bắc khô Hà Giang loại 90 củ 1 kg giá 1 triệu/kg Tam thất bắc khô Hà Giang loại 70 củ 1 kg giá 1,1 triệu/kg Tam