Monthly Archive:: February 2020

3 Feb 2020

Địa chỉ sấy tam thất

Nhận sấy khô tam thất bắc sau khi rửa sạch 50 nghìn/kg Nhận nghiền tam thất bắc lấy ngay giá 50 nghìn/kg Bán tam thất bắc 7 năm tuổi loại 90 củ 1 kg giá 1 triệu/kg
3 Feb 2020

Nhận sấy khô củ tam thất sau khi rửa sạch

Nhận sấy khô tam thất bắc sau khi rửa sạch 50 nghìn/kg Nhận nghiền tam thất bắc lấy ngay giá 50 nghìn/kg Bán tam thất bắc 7 năm tuổi loại 90 củ 1 kg giá 1 triệu/kg