Cutamthat.com gửi tới quý khách hàng bảng báo giá tam thất bắc tươi và khô các loại áp dụng từ ngày 01/05/2019. Bảng giá có hiệu lực đến khi có báo giá mới gửi tới quý khách