Bảng giá bán tam thất bắc Hà Giang 7 năm tuổi loại 1 Bán tam thất bắc 7 năm tuổi loại 90 củ 1 kg giá 1 triệu/kg Bán tam thất bắc 7 năm tuổi loại 70