Kỹ thuật trồng tam thất bắc

  1. Mô tả giống

Tam thất là cây than cỏ, chỉ sống được ở vùng núi cao, quanh năm mát lạnh. Cây tam thất phù hợp với nhiệt độ 20-25oC.

Không thích hợp phát triển ở vùng nắng nóng, nếu đem về vúng nắng nhiều và có nền nhiệt cao cây sẽ không chịu được và chết sau 2-3 ngày.

Vườn cây tam thất 1 năm tuổi

Vườn cây tam thất 1 năm tuổi

Cây tam thất chỉ thích hợp quang hợp ở nơi râm mát, không chịu được ánh sáng toàn phần của mặt trời. Độ chiếu sáng là 30%, độ che tối là 70%, chính vì đặc tính quang hợp của cây tam thất nên ánh sáng thích hợp với nó là ánh sáng tán xạ, nửa tối. Vì thế khi trồng tam thất phải làm dàn che, hoặc trồng tam thất dưới tán cây to.

Vườn cây tam thất 4 năm tuổi

Vườn cây tam thất 4 năm tuổi

2. Kỹ thuật trồng và chăm sóc

* Thời vụ trồng: Thời vụ trồng thích hợp là vào mùa Xuân, khi có mưa phùn nhỏ, sau khoảng 4-5 tháng sau khi ươm hạt tức là tháng 1 hoặc tháng 2.

* Mật độ trồng

– Lên luống sẵn cho chỗ trồng cây tam thất, luống rộng 1,5m, ở giữa chon cọc, làm giàn che

– Mật độ trồng 20x20cm, tức là 1m2 có thể trồng từ 16-20 cây.

* Bón lót: Thường xuyên làm cỏ và bón lót, bón thúc bằng phân hữu cơ

* Kỹ thuật chăm sóc

– Tưới nước: Cây tam thất ưa ẩm và ánh sáng dịu nên cần thường xuyên tưới nước và làm giàn che phù hợp

– Làm cỏ: Làm cỏ cần tiến hành thường xuyên, tùy theo đặc điểm của từng vùng ta có cách thức xử lý cỏ phù hợp khác nhau, phơi khô cỏ sau đó ủ lại xung quanh gốc cây.

3. Thu hoạch

Các thành phần của cây tam thất như nụ, hoa và củ được thu hoạch tốt nhất khi cây có tuổi đời từ 5-6 năm.

Tam thất tươi Hà Giang 6 năm tuổi

Tam thất tươi Hà Giang 6 năm tuổi

Tam thất bắc 6 năm tuổi Hà Giang

Tam thất bắc 6 năm tuổi Hà Giang

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *